Privacy beleid

Persoonsgegevens die ‘Taksent’ verwerkt

‘Taksent’ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ‘Taksent’ verwerkt:

 • Voor- en/of achternaam
 • Email adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een gebruikersprofiel op deze website aan te maken, via email, correspondentie of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt ‘Taksent’ de persoonsgegevens

‘Taksent’ verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op u van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op u niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van u voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam en email adres kunnen worden verwerkt.

Doel: Informeren

Om u als geregistreerde gebruiker en bezoeker van de website zonodig te informeren over wat relevant voor u kan zijn in het kader van registratie op een nieuwsbrief.

Doel: hulpvraag

Om u als gebruiker en bezoeker van de website te kunnen helpen met uw eventuele vraag of verzoek om informatie.

Hoe heeft ‘Taksent’ de persoonsgegevens beveiligd

‘Taksent’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen ‘Taksent’ heeft toegang tot uw persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld dit dan middels het Contact formulier.

Na kennisgeving dat enig materiaal op deze website inbreuk maakt op de privacyrechten van een persoon of groep, zal ‘Taksent’ het dubieuze materiaal onmiddellijk verwijderen, ongeacht of het materiaal binnen de grenzen van de hierboven beschreven richtlijnen valt.

Als u of uw familieleden niet willen dat er informatie over u op deze site staat of dat de informatie over u niet klopt, laat het dan weten en vul het Contact formulier in. Wij zullen de gegevens corrigeren of van de website verwijderen.

Hoe lang bewaart ‘Taksent’ de persoonsgegevens

‘Taksent’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. behoudens de gevallen waarin het wettelijk verplicht is deze gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

‘Taksent’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ‘Taksent’ gebruikt

‘Taksent’ gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Overige / onvoorziene cookies

 • Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
 • Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

 • De pagina’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media.
 • Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook etc. zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
 • Wij hebben daar geen invloed op.
 • Deze cookies maken het dus mogelijk dat: ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
 • Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Leest u de privacyverklaring van Facebook etc. (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
 • Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
 • ‘Taksent’ heeft daar geen invloed op.

Browserinstellingen cookies

 • Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u de browser instellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst.
 • Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert.
 • Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
 • Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt.
 • Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien.
 • Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.
 • Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser,
 • Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

Afmelden

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Server log bestanden

De aanbieder van deze pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in server logbestanden die uw browser naar ons verzendt.

Dit zijn:

 • Browser type en versie
 • Besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Tijdstip van aanvraag

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. ‘Taksent’ behoudt zich het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen hebben omtrent illegaal gebruik.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Taksent’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens melden middels het Contact formulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

‘Taksent’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Taksent behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2018.