2003 “De kat op het Spek”


Klucht van John Dole (Vertaling Beb de Beer).

David, die gelukkig getrouwd is met Katie, verwacht bezoek van zijn Italiaanse correspondentie vriend Mario. Jammer genoeg gaat Katie met haar moeder, mevrouw Scott, een paar dagen naar oma, die buiten de stad woont. Even voordat moeder en dochter met de auto vertrekken komt mevrouw Macwhimble, de huiseigenaresse, binnenwippen om David op het hart te drukken er geen rotzooi van te maken. David maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de huiseigenaresse attent te maken op lekkende buis in de badkamer die gerepareerd moet worden door een loodgieter. Als iedereen weg is gegaan, besluit David zijn vriend van het station te halen. Davids gast blijkt echter eerder op het adres te zijn aangeland. Vergezeld door een taxichauffeur, die erg geïmponeerd is door de gevulde portefeuille van zijn passagier, stapt een beeldschone Italiaanse de flat binnen. De
verrassing is natuurlijk groot als David arriveert. Hoewel David angstvallig probeert om niet in een compromitterende situatie met Maria, (het verschil zat hem in de laatste letter) te komen, drijft het toeval hen in elkaars armen, juist op het moment als Katie en mevrouw Scott terugkomen omdat de auto een lekke band kreeg. Ondanks gesus van Mevrouw Scott vliegen de verwijten in het rond. Vol wantrouwen gaat men de nacht in. Maria ligt op de bank in de kamer en krijgt al gauw gezelschap van een insluiper, in wie de gestalte van de taxichauffeur herkenbaar is. De verwarring is natuurlijk niet van de lucht als David en later Katie en haar moeder in de duistere kamer rondstappen. De insluiper weet bij toeval een diamantensnoer die Maria over de grens gesmokkeld had voor haar landgenoot Arturo Cellini, in te pikken.
De volgende ochtend besluit Maria om maar te vertrekken, maar voor het zover is valt er nog heel wat voor.

Allereerst komt mevrouw Bus, de loodgieter, naar het bad kijken, waar David zich rustig denkt te kunnen baden. Geheel over haar toeren, wordt mevrouw Bus uit de badkamer bevrijd door Koenraad Kuit. Dit is een broeder van het volle licht, die al eens eerder geprobeerd had om David tot betere inzichten te krijgen. Na deze ramp komen Cellini en de taxichauffeur, als postbode en later als agent vermomd, de flat onderste boven zetten. De taxichauffeur is ten einde raad omdat hij het pakje met halssnoer heeft verloren. Cellini, die zich uitgeeft als de verloofde van Maria, zet de Italiaanse zo onder druk vanwege het zoekgeraakte snoer, dat Maria aan David bekent, dat zij gedwongen werd om te smokkelen om haar vader, die eens in de gevangenis zat, niet in opspraak te brengen.

Door het doortastend optreden van Katie en haar moeder wordt ten slotte de zaak tot een goed einde gebracht.