2008 “De baas is op reis”


Blijspel van Luc Kerkhofs.

Tijdens een nachtelijk uitstapje, en dat terwijl hun vrouwen voor enkele dagen aan zee zitten, worden Fred en Maurice gedood tijdens een roofoverval.

Als ze in de hemel toekomen zal Sint Pieter behoorlijk gemanipuleerd dienen te worden want die is namelijk verslaafd aan het kaartspel en wordt zelf geplaagd door zijn bemoeizieke maar naïeve secretaris. De maat is helemaal vol als ook de beide echtgenotes van Fred en Maurice, na in zee te zijn verdronken, aan de hemelpoort arriveren. Sint Pieter tracht samen met zijn kleingeestige secretaris, geflankeerd door een aartsengel en de hemelkok, de boel te redden. Maar alle hemelse wetten worden hopeloos met de voeten getreden. En waar blijft de baas toch…?