2019: “Milleke van Heule”


Komedie van Hilda Vleugels

Cathy Van Doren, een dertigjarige, ongehuwde dierenarts, woont bij haar man-hatende moeder en vrolijke (verliefde) grootmoeder. De meid des huizes krijgt een aanval van hysterie en moet afgevoerd worden. Omdat Cathy zinnens is weldra de praktijk van een oude, dronken dierenarts over te nemen, kan het huishouden niet verder zonder meid en wordt bij een interimbureau een dringende vervanging gevraagd.

Milleke, een filosofische, volkse goedzak, meldt zich aan als nieuwe meid. Dat Adèle geen mansvolk in huis wil, wimpelt hij met het wetboek af: gelijkheid voor alle sexen. Hij wordt aangenomen maar krijgt een streng huishoudreglement voorgeschoteld: als hij drie dingen breekt, wordt hij afgedankt.

Bij grootmoeder staat Milleke meteen in de gunst. Maar met moeder Adèle en Cathy wil het niet boteren. Toch zal Milleke er meer dan drie weken werken, er het ene probleem na het andere oplossen en per slot van rekening voor zowel de klanten als voor de huisbewoners de zon doen schijnen.

Milleke’s avonturen voeren u als in een roller-coaster mee naar een zeer verrassend slot… Dus…houd uw hart vast, maar wees uiteindelijk gerust want…..

échte liefde…overwint alles!

Rolverdeling

Cathy Wendy Louer Adèle Hild van Gils
MoeMoe Rita Rousseau Jeanne Roos Bekker
Milleke Elias De Bauw Stefan Eric Schoofs
Suzie Robine Schoofs Gilbert Theo Daamen
Verginie Mieke Jansen Pierre Louis van Diessen